Umowa konserwacyjna z PEC Suwałki

Z dniem 7 maja b.r. podpisana została kolejna umowa konserwacyjna, pomiędzy firmą Newterm a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o.. Opieką techniczną zostały objęte urządzenia automatyki i oprogramowanie SZARP zainstalowane na obu funkcjonujących w Suwałkach źródłach ciepła – Ciepłowni Głównej i Ciepłowni Centrum. Suwałki są najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą instalacją systemu SZARP – w bazie dostępne są dane technologiczne obejmujące okres od 1992 roku.

Dostęp do danych ekonomicznych dla klientów z umową konserwacyjną

Jedną z usług świadczonych przedsiębiorstwom ciepłowniczym przez Newterm jest umowa konserwacyjna. Klienci z podpisaną umową mają w oprogramowaniu SZARP dostęp do dodatkowych danych, takich jak prognoza temperatury dla ich lokalizacji, a od niedawna także do najważniejszych dla branży energetycznej danych ekonomicznych.

Czytaj dalej

Podpisanie umowy z PEC Jastrzębie

Podpisaliśmy kolejną umowę konserwacyjną – z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Umową objęte są układy automatyki i oprogramowanie SZARP zainstalowane w ciepłowniach przedsiębiorstwa w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i Żorach.

Podpisanie umowy konserwacyjnej z EC Skierniewice

W dniu 28 września Newterm podpisał umowę z Energetyką Cieplną Skierniewice (http://www.ecskierniewice.pl/) na utrzymanie w ruchu systemów automatyki EC. Obejmują one urządzenia sterujące wytwarzaniem ciepła w kotłach węglowych typu WR oraz jego dystrybucją. Serwisem objęte jest także wykorzystywane przez ciepłownię oprogramowanie wizualizacyjne SZARP http://www.szarp.org.

Podpisanie umowy konserwacyjnej z PEC Legionowo

W dniu 18 sierpnia podpisana została umowa konserwacyjna na utrzymanie w ruchu systemów automatyki między Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Legionowo a firmą Newterm. Umowa obejmuje układy automatyki ciepłowni PEC-u i węzłów cieplnych oraz monitorujące ich pracę oprogramowanie SZARP.

Podpisanie umowy konserwacyjnej z PEC Gliwice

Firma Newterm podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach (http://www.pec.gliwice.pl) na utrzymanie w ruchu systemów automatyki PEC-u. Obejmują one urządzenia sterujące wytwarzaniem ciepła w kotłach węglowych typu WR (włącznie z instalacją wentylatorów fałszywego powietrza) i WP oraz jego dystrybucją, w tym sterowanie i monitoring węzłów cieplnych. Serwisem objęte jest także wykorzystywane przez ciepłownię oprogramowanie wizualizacyjne SZARP http://www.szarp.org, w ramach umowy PEC ma dostęp do najnowszych poprawek i wersji systemu.