Jest polski patent

W Wiadomościach Urzędu Patentowego z 29.11.2013 ukazał się komunikat o udzieleniu patentu nr 215.271 na wynalazek “Kocioł rusztowy, sposób modernizacji kotła rusztowego oraz sposób zmniejszania emisji pyłów w procesie spalania paliw stałych
w kotle rusztowym”, którego autorem jest p. Witold Kowalewski (zgłoszenie patentowe P-387645 z dnia 30.09.2009). Prawo wyłączne zostało udzielone w dniu 21.03.2013. Jest to tzw. “ssanie z ostatniej strefy”. Pełen opis patentu można znaleźć w bazie danych Urzędu Patentowego http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/index.aspx.

Zaszufladkowano do kategorii Patenty

Jest patent!

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 04.04.2012 ukazał się builetyn Europejskiego Urzędu Patentowego nr 14 z 2012, na mocy którego oficjalnie przyznano patent nr 2 217 858 p. Witoldowi Kowalewskiemu na wynalazek “METHOD OF ELIMINATION OF UNCONTROLLED LEAKAGES OF AIR NOT TAKING PART IN THE COMBUSTION PROCESS IN A STOKER-FIRED BOILER”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Patenty

Patent europejski od 04.04.2012

W dniu 08.03.2012 Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office – EPO) poinformował o decyzji dotyczącej przyznania europejskiego patentu na wynalazek Likwidacja szkodliwych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie spalania, którego autorem jest p. Witold Kowalewski. Decyzja stanie się prawomocna po publikacji w biuletynie patentowym w dniu 04.04.2012.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Patenty

Ukraiński patent na wentylatory fałszywego powietrza

W dniu 10.06.2011 Urząd Patentowy Ukrainy przyznał patent p. Witoldowi Kowalewskiemu patent na wynalazek nr 94868 Sposób usunięcia niekontrolowanych wycieków powietrza, które nie bierze udziału w procesie spalania w kotle z mechanicznym podajnikiem, kocioł z mechanicznym podajnikiem i sposób modernizacji kotła z mechanicznym podajnikiem.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Patenty

Zgłoszenie patentowe instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego

W dniu 8 czerwca w biuletynie Urzędu Patentowego RP nr 12/2009 opublikowane zostało zgłoszenie patentowe nr 383941 właściciela firmy Praterm Automatyzacja Ciepłownictwa Witolda Kowalewskiego. Zgłoszenie dotyczy instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego (tzw. wentylatory fałszywego powietrza).

Ze zgłoszeniem można się zapoznać na stronie Urzędu Patentowego RP pod adresem
http://ipu.uprp.pl/portal/c/document_library/get_file?folderId=126414&na…

Zaszufladkowano do kategorii Patenty