Film promocyjny PEC Gliwice a Newterm

Na stronie http://pec.gliwice.pl/film-promocyjny pojawił się film promocyjny opisujący Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gliwicach.

Na filmie w poszczególnych przedziałach czasu można zaobserwować m.in.:

0:11 oraz 0:19 – regulator węzła Newez 2F,
0:23 – program przeglądający Draw3 systemu Szarp.

ECO Jelenia Góra a Newterm

W serwisie YouTube pojawił się film pod tytułem „Likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu elektrociepłowniczego w Jeleniej Górze”.

Na filmie pokazane zostały szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik (2:41-2:45, 4:10-4:36, 4:47-5:03, 10:14-10:28), tablice synoptyczne szafy automatyki kotłów OKR-40/50 nr 1 i nr 2 (5:03-5:11) oraz komputer pracujący z zainstalowanym systemem SZARP (5:12-5:15).

PEC Gliwice a Newterm

Na stronie http://www.pec.gliwice.pl/ pojawił się film opisujący Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gliwicach.

Na filmie w poszczególnych przedziałach czasu można zaobserwować:

2:04-2:50 oraz 3:11-3:13 – szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik
oraz komputer pracujący z zainstalowanym systemem SZARP,
3:14-3:15 – synoptykę bilansu cieplnego odgazowywacza,
3:17-3:21 – szafę automatyki kotła WR-25 nr 2 oraz szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik,
4:05-4:09 – tablicę synoptyczną szafy automatyki kotła WR-25 nr 2,
6:27-6:37 – regulator węzła Newez 2F,
7:53-7:56 – szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik.

PEC Suwałki a Newterm

W dniach 24-25 października 2014 roku odbyły się Dni Otwarte Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach http://pec.suwalki.pl/kat/aktualnosci/odwiedzili-nas-suwalczanie, w której goszczono głównie dzieci i młodzież z suwalskich szkół oraz mieszkańców Suwałk. W sumie zakład odwiedziło ok. 600 osób.

Jednym z etapów zwiedzania było wejście na teren ciepłowni, gdzie goście zobaczyli: stację uzdatniania wody, pompownię, turbomaszynownię czy nastawnię, na której znajdują się szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik (Zdjęcie 64) oraz halę kotłów
z nową szafą kotła WR-25 nr 4 wykonaną w technologii knlib dostarczoną przez naszą firmę (Zdjęcie 35, Zdjęcie 49) i szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik (Zdjęcie 42).

MPEC Włocławek a Newterm

W serwisie YouTube pojawił się film opisujący Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku.

Na filmie można zobaczyć monitor z tablicą synoptyczną ciepłowni w technologii SZARP ISL (1:49-1:53) oraz szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik (1:54-2:15).

EC Skierniewice a Newterm

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach na swojej stronie internetowej umieściła film opisujący to przedsiębiorstwo i podstawy ciepłownictwa.

Na filmie można zobaczyć komputery pracujące z zainstalowanym systemem SZARP (4:06-4:10, 4:40-4:48, 5:43-5:55) oraz szafy sterownicze z regulatorami Z-Elektronik (1:12-1:14, 3:52-3:56, 5:18-5:21, 5:29-5:36, 6:24-6:27).