PEC Legionowo a Newterm

Na opublikowanym w internecie fragmencie dziennika telewizyjnego TVP Warszawa dotyczącym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie, można zobaczyć automatykę po generalnym remoncie wykonanym przez Newterm, a także sterownię z komputerami pracującymi na systemie SZARP.
Odpowiednie fragmenty znajdują się w czasie: 0:50-1:01, 1:14-1:18 i 1:22-1:26.

Referendum w sprawie PEC. PO w Legionowie boi… przez GUKPiW

40 lat PEC Gliwice a Newterm

W maju 2011 PEC Gliwice Sp. z o.o., jeden z klientów firmy Newterm, obchodził 40-lecie swojej działalności. W ramach jubileuszowych uroczystości, zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję film, który pokazuje w skrócie historię Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Czytaj dalej

Paper on evaluation of recurcilation’s installation

English translation of article about recirculation of blast in stoker-fired boilers is available to download at http://newterm.pl/en/publications. Scientists from Silesian University of Technology present results of analysis of installation operation in Power and Heat generation Plant in Gliwice.

Described installation achieve substantial reduction of the PM emission and significant rise in boiler efficency, without any negative side effects.

Wdrożenie SZARP na kolejnym wydziale ZEC Katowice

Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice podpisały umowę na wdrożenie oprogramowania SZARP na wydziale IX “Wesoła”. Zainstalowane na ciepłowni oprogramowanie zbiera dane o pracy kotłów i sieci oraz o parametrach nowo powstałej instalacji silnika gazowego wykorzystującego metan odzyskiwany z kopalni. Podobnie jak w przypadku instalacji na pozostałych wydziałach, SZARP umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy automatyki w centrali firmy.

Recyrkulacja powietrza podmuchowego w ciepłowni w Kępnie

Firma Newterm wykona instalację automatyki i sterowania układem recyrkulacji powietrza podmuchowego na dwóch kotłach typu WR5 ciepłowni w Kępnie. Energetyka Cieplna – Kępno Sp. z o.o. zakupi też prawo korzystania z know-how dotyczącego układu, otrzyma wsparcie przy montażu i uruchomieniu instalacji. Efektem uruchomienia ma być, poza wzrostem sprawności wytwarzania ciepła, redukcja ilości emitowanych do atmosfery gazów.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z zamówienia z wolnej ręki, nazwa zadania to Modernizacja urządzeń odpylających gazy kotłowni miejskiej w Kępnie, numer CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 42514000-2. Zobacz też http://www.rynekzdrowia.pl/przetargi/oferta-167941_403.html.