Recyrkulacja powietrza podmuchowego w ciepłowni w Kępnie

Firma Newterm wykona instalację automatyki i sterowania układem recyrkulacji powietrza podmuchowego na dwóch kotłach typu WR5 ciepłowni w Kępnie. Energetyka Cieplna – Kępno Sp. z o.o. zakupi też prawo korzystania z know-how dotyczącego układu, otrzyma wsparcie przy montażu i uruchomieniu instalacji. Efektem uruchomienia ma być, poza wzrostem sprawności wytwarzania ciepła, redukcja ilości emitowanych do atmosfery gazów.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z zamówienia z wolnej ręki, nazwa zadania to Modernizacja urządzeń odpylających gazy kotłowni miejskiej w Kępnie, numer CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 42514000-2. Zobacz też http://www.rynekzdrowia.pl/przetargi/oferta-167941_403.html.