Wdrożenie SZARP na 3 wydziałach ZEC Katowice

Oprogramowanie SZARP od 2001 roku używane jest na Wydziale V “Wieczorek” ZEC Katowice. Firma wybrała SZARP także jako rozwiązanie pozwalające na koncentrację i ujednolicenie danych technologicznych na kolejnych 3 swoich wydziałach.

Zrealizowane instalacje (serwer i po 2 terminale) na wydziałach w kopalni “Wujek”, kopalni “Wesoła” w Mysłowicach oraz w Rudzie Śląskiej koncentrują dane z istniejących na kotłowniach różnorodnych systemów automatyki i systemów typu SCADA, prezentując je w jednolity i uporządkowany sposób. Zapewniona jest jednocześnie możliwość wzajemnego poglądu danych między poszczególnymi wydziałami, oraz ich widoczność w centrali ZEC. Dodatkowo kadra techniczna poszczególnych wydziałów ma możliwość dostępu do danych z komputerów przenośnych i domowych, za pomocą sieci Internet.

←Wstecz