SZARP w listopadowym raporcie APA

Listopadowy numer APA Automatyka Podzespoły Aplikacje zawiera raport o oprogramowaniu przemysłowym, w tym systemach SCADA/HMI. W zestawieniu wybranych systemów typu SCADA/HMI ujęte jest też oprogramowanie SZARP.

Informacje o systemie SZARP zawarte są w tabeli na stronie 48 raportu, na stronie 49 znajduje się zrzut ekranu z przeglądarki z wizualizacją ciepłowni w technologii SVG/ISL, dostępnej jako jeden z modułów oprogramowania SZARP.