Prognoza temperatury w oprogramowaniu SZARP

Podmioty mające podpisaną umowę konserwacyjną z firmą Newterm mogą w ramach umowy bezpłatnie korzystać z danych na temat prognozowanej temperatury zewnętrznej. Informacje o trzydniowej prognozie minimalnej i maksymalnej temperatury są dostępne w systemie SZARP klientów razem z innymi danymi technologicznymi. Dostawcą prognozy jest serwis meteoprog.pl.