SZARP 3.1.214

Wydana została wersja 3.1.214 oprogramowania SZARP. Najważniejsze zmiany dotyczą programu raporter3, gdzie modyfikacji uległ sposób dostępu do raportów definiowanych samodzielnie przez użytkowników. Nie jest już konieczne odczytywanie wzorca raportu za każdym razem z dysku (choć opcja ta pozostała – jako import i eksport), ale wszystkie definiowane przez użytkownika wzorce raportów dostępne są bezpośrednio z menu Wzorce. Takie zachowanie jest bardzie zgodne ze sposobem pracy z definiowanymi przez użytkownika zestawami wykresów w programie przeglądającym – draw3.

Więcej informacji o zmianach w najnowszej wersji znajduje się na stronie http://www.szarp.org. Klienci z podpisaną umową serwisową będą mogli korzystać z najnowszej wersji w ramach automatycznej aktualizacji oprogramowania.

←Wstecz