Zapraszamy na Seminarium Regionalne Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego

Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskiego oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legionowie zapraszają za Seminarium Regionalne oraz Zgromadzenie Oddziału Regionalnego Północno-Wschodniego. W ramach Seminarium planowane jest wystąpienie Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego kotłów rusztowych, prowadzone przez prof. dr. hab. Andrzeja Szlęka z Politechniki Śląskiej oraz Lucjana Przykorskiego, właściciela firmy Newterm.

Seminarium odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2010 roku w Hotelu 500 w Zegrzu. Więcej informacji oraz dokładny plan Seminarium dostępne są w ogłoszeniu na stronie Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.