Kontrakt na recyrkulację fałszywego powietrza w PEC Jelenia Góra

Firma Praterm Automatyzacja Ciepłownictwa wygrała przetarg na instalację układu recyrkulacji fałszywego powietrza w PEC Jelenia Góra. Układ zostanie zainstalowany na dwóch kotłach typu OKR40/50 i jednym kotle typu OR16N. Łączna wartość kontraktu to ponad 1,7 mln PLN.

Modernizacja wykonywana jest w ramach programu Likwidacja wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze. Program dofinansowywany jest w 30% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 4.5).

Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach: http://www.pecjg.pl/o-pec/przetargi/rozstrzygniecia

←Wstecz