Dostęp do danych ekonomicznych dla klientów z umową konserwacyjną

Jedną z usług świadczonych przedsiębiorstwom ciepłowniczym przez Newterm jest umowa konserwacyjna. Klienci z podpisaną umową mają w oprogramowaniu SZARP dostęp do dodatkowych danych, takich jak prognoza temperatury dla ich lokalizacji, a od niedawna także do najważniejszych dla branży energetycznej danych ekonomicznych.

W ramach bazy Dane ekonomiczne bezpośrednio w programie dostępne są informacje o cenach uprawnień CO2 i jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER), a także najważniejszych dla branży energetycznej surowców – węgla, gazu i ropy naftowej. Uzupełniają je informacje o kursach walut – dolara i euro.

Klientów z podpisaną umową konserwacyjną wspieramy we wszelkich problemach związanych z ich systemami automatyki. Wykonujemy prace takie jak naprawa i zdalne programowanie regulatorów PLC, prowadzimy szkolenia, pomagamy w doborze nowych elementów układu technologicznego (np. pomp i wentylatorów). Przeprowadzamy prace utrzymaniowe na serwerach i terminalach SZARP, udostępniamy i instalujemy regularnie nowe wersje oprogramowania SZARP. Udostępniamy dane z systemu SZARP przez Internet, umożliwiając ich podgląd z dowolnego miejsca na świecie. Automatycznie monitorujemy poprawność zbierania danych z zainstalowanych na ciepłowni urządzeń, często jesteśmy w stanie wykryć problem zanim zostanie on zauważony na miejscu.

←Wstecz