Umowa konserwacyjna z PEC Suwałki

Z dniem 7 maja b.r. podpisana została kolejna umowa konserwacyjna, pomiędzy firmą Newterm a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o.. Opieką techniczną zostały objęte urządzenia automatyki i oprogramowanie SZARP zainstalowane na obu funkcjonujących w Suwałkach źródłach ciepła – Ciepłowni Głównej i Ciepłowni Centrum. Suwałki są najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą instalacją systemu SZARP – w bazie dostępne są dane technologiczne obejmujące okres od 1992 roku.