Planowana zmiana siedziby

W czerwcu planowana jest przeprowadzka firmy do nowej siedziby w Warszawie przy ul. Potockich 50A (dzielnica Wawer). O dokładnym terminie przeprowadzki i zmianie adresu korespondencyjnego poinformujemy również przez stronę internetową.