Patent europejski od 04.04.2012

W dniu 08.03.2012 Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office – EPO) poinformował o decyzji dotyczącej przyznania europejskiego patentu na wynalazek Likwidacja szkodliwych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie spalania, którego autorem jest p. Witold Kowalewski. Decyzja stanie się prawomocna po publikacji w biuletynie patentowym w dniu 04.04.2012.

Patent będzie miał numer 2217858. Zgłoszenie do EPO zostało przesłane w grudniu 2008r, a poprzedzające je zgłoszenie do krajowego urzędu patentowego w grudniu 2007r, co oznacza prawie cztery i pół roczny okres oczekiwania na decyzję urzędników. Patent europejski po przyznaniu staje się równoważny patentowi narodowemu w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej (wśród których jest Polska) wskazanych przez wnioskodawcę.

decyzja

Kliknij na miniaturce, aby pobrać skan dokumentu.

←Wstecz