Jest patent!

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 04.04.2012 ukazał się builetyn Europejskiego Urzędu Patentowego nr 14 z 2012, na mocy którego oficjalnie przyznano patent nr 2 217 858 p. Witoldowi Kowalewskiemu na wynalazek “METHOD OF ELIMINATION OF UNCONTROLLED LEAKAGES OF AIR NOT TAKING PART IN THE COMBUSTION PROCESS IN A STOKER-FIRED BOILER”.

Po polsku tytuł wynalazku brzmi “Sposób likwidacji szkodliwych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie spalania w kote rusztowym” – szczegóły można znaleźć w biuletynie dostępnym na stronie EPO pod adresem http://application.epo.org/bulletin/bulletin1214.pdf. Ciekawostką jest, że wśród przyznanych patentów zdecydowaną większość twórców stanowią firmy, a nie osoby fizyczne. Teraz czas na walidację w Polsce, która będzie już tylko formalnością.

←Wstecz