Paczki czasowe kngui

Marta Szawara zrealizowała jeszcze jeden film, demonstrujący rozszerzone możliwości interfejsu kngui, szczególnie dedykowane dla regulatorów węzłów cieplnych Newez.

Chodzi o paczki czasowe, czyli możliwość zadawania wartości poszczególnych parametrów (np. temperatura wody wyjściowej CWU) w funkcji czasu. Nowością jest obok standardowych nastaw czasowych stricte godzinowych oraz tygodniowych, dodanie modyfikatorów dotyczących dowolnych dni w roku, np. w wigilię Bożego Narodzenia. Unikalną funkcją jest modyfikator odnoszący się do Świąt Wielkanocnych, których data jest zmienna – możliwe jest np. ustawienie zwiększenia zadanej temperatury CWU w określonych godzinach w Wielką Sobotę.

←Wstecz