Nowy numer faxu

Z uwagi na zmianę łącza telefonicznego i internetowego (zwiększenie przepustowości), dotychczasowy numer +48 22 812 54 75 pełni już tylko rolę telefonu, natomiast faxy bardzo prosimy wysyłać na nowy numer +48 22 812 54 60.