Jest polski patent

W Wiadomościach Urzędu Patentowego z 29.11.2013 ukazał się komunikat o udzieleniu patentu nr 215.271 na wynalazek “Kocioł rusztowy, sposób modernizacji kotła rusztowego oraz sposób zmniejszania emisji pyłów w procesie spalania paliw stałych
w kotle rusztowym”, którego autorem jest p. Witold Kowalewski (zgłoszenie patentowe P-387645 z dnia 30.09.2009). Prawo wyłączne zostało udzielone w dniu 21.03.2013. Jest to tzw. “ssanie z ostatniej strefy”. Pełen opis patentu można znaleźć w bazie danych Urzędu Patentowego http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/index.aspx.