Recyrkulacja powietrza podmuchowego (patent EP 2.217.858) a emisja pyłu

Film pokazuje tylny właz kotła WR-25 pracującego z 40% mocy nominalnej.
Już od 23 sekundy filmu, gdy nastąpiło wyłączenie wentylatorów fałszywego powietrza widać pyły unoszące się wzdłuż tylnego sklepienia do komina.