ParamsViz i pipes+sieci – nowe narzędzia edukacyjne

W zakładce Programy pojawiły się dwa nowe narzędzia edukacyjno-wspomagające. Pierwsze to skrypt ParamsViz (napisany w języku Python) służący do wizualizacji struktury ciepłowni na podstawie konfiguracji Szarpa (plik config/params.xml) – generuje on graf powiązań między poszczególnymi elementami systemu (m.in w formatach SVG i PDF). W skład drugiego natomiast wchodzą programy: pipes oraz sieci.
Ten pierwszy jest prostym edytorem struktury sieci ciepłowniczej, a drugi to program (autorstwa prof. Andrzeja Szlęka) wyliczający przepływy w sieci utworzonej za pomocą pipes.