Aktualizacja filmu o Programie Przeglądającym na YouTube

Marta Szawara zrealizowała aktualizację filmu ilustrującego podstawy obsługi Programu Przeglądającego systemu SZARP. Film omawia najważniejsze dostępne operacje – uruchamianie programu, wybór wykresu i rodzaju średnich, nawigację po wykresach, korzystanie z pomocy.

Jest on dostępny w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=kdNZSWAP3zQ.