Zgłoszenie patentowe instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego

W dniu 8 czerwca w biuletynie Urzędu Patentowego RP nr 12/2009 opublikowane zostało zgłoszenie patentowe nr 383941 właściciela firmy Praterm Automatyzacja Ciepłownictwa Witolda Kowalewskiego. Zgłoszenie dotyczy instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego (tzw. wentylatory fałszywego powietrza).

Ze zgłoszeniem można się zapoznać na stronie Urzędu Patentowego RP pod adresem
http://ipu.uprp.pl/portal/c/document_library/get_file?folderId=126414&na…