Zakończenie realizacji systemu recyrkulacji powietrza podmuchowego w EC Szombierki

W dniu 30 czerwca zakończona i odebrana została inwestycja zaprojektowanie i wykonanie systemu recyrkulacji powietrza podmuchowego na kotle parowym OR-32 w EC Szombierki ZEC Bytom prowadzona przez firmę Automatyzacja Ciepłownictwa Praterm, firma Newterm była jednym z podwykonawców tej inwestycji.