Przetarg na układ recyrkulacji powietrza podmuchowego w PEC Legionowo rozstrzygnięty

Oferta firmy Automatyzacja Ciepłownictwa Praterm została wybrana w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na projekt i wykonanie systemu recyrkulacji powietrza podmuchowego na trzech kotłach WR-25 zainstalowanych w ciepłowni PEC “Legionowo” Sp. z o.o. Newterm występuje w tym przetargu jako podwykonawca firmy Praterm.

Źródło: http://www.bip.pec-legionowo.ires.pl/9554,9589/9589/art7565.html