Kolejny film o Programie Przeglądającym na YouTube

Marta Szawara wykonała 9-minutowy film zawierający kolejne funkcje obsługi Programu Przeglądającego systemu SZARP. Film przestawia średniozaawansowane operacje takie jak najczęściej używane opcje, własne zestawy definiowalne, widoki oraz komentarze.

Można go obejrzeć w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=NKdkN01Ig60.