Minimalna instalka Cygwin X.Org

Do łączenia się do serwerów SZARP z terminali z Windows w sieci lokalnej używane są emulatory X-terminala. Najczęściej wykorzystywany jest darmowy serwer X.Org z pakietu Cygwin. Przygotowany przez firmę Newterm plik xorg-setup.exe dostępny do pobrania ze strony projektu SZARP zawiera graficzny instalator pozwalający na podanie adresu IP serwera SZARP. Instalator zawiera tylko niezbędne pliki, dzięki czemu jego rozmiar wynosi tylko 6 MB.

Jest to oprogramowanie darmowe, oczywiście może być używane także do innych celów, niekoniecznie związanych z SZARP’em.