Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z kompleksową automatyzacją procesów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej.

Automatyzacja ciepłowni “pod klucz”:

 • kompleksowa automatyzacja kotłów rusztowych zarówno wodnych jak i parowych
 • kompleksowa automatyzacja pompowni
 • kompleksowa automatyzacja części nadrzędnej sterowania ciepłownią
 • inteligentne regulatory węzłów cieplnych

W zależności od zakresu dostaw oferujemy:

 • opracowanie koncepcji automatyzacji, projektów AKPiA
 • dostawa i montaż kompletnych szaf sterujących
 • dostawa i montaż falowników
 • dostawa i montaż kompletnego opomiarowania urządzeń wraz z trasami kablowymi i okablowaniem
 • wdrożenie systemu SCADA SZARP (więcej informacji: Oprogramowanie SZARP)
 • dostawa i montaż kanałów podmuchowych, wentylatorów, napędów rusztów
 • wdrożenie systemu recyrkulacji powietrza podmuchowego (patent EP 2.217.858) (więcej informacji: Recyrkulacja powietrza podmuchowego)
 • rozszerzenie istniejącej automatyki kotłów i ciepłowni dla zwiększenia sprawności ruchowej

Nasze realizacje charakteryzują się:

 • autorskimi algorytmami sterowania dostosowanymi do charakterystyki danego obiektu i systemu ciepłowniczego
 • interesującymi szkoleniami dla obsługi, kierownictwa, służb UR
 • poprawą sprawności ruchowej kotłów i całej ciepłowni
 • zgodnością z najnowszymi wymogami UDT i CLDT

Nasze rozwiązania pozwalają na:

 • spadek zużycia węgla – kotły węglowe typu WR w modernizowanych przez nas systemach osiągają średnioroczne sprawności powyżej 90%
 • spadek zużycia energii elektrycznej – nawet o ponad połowę
 • zmniejszenie emisji gazów i pyłów – oferowane przez nas rozwiązania pozwalają w większości przypadków na spełnienie norm emisji wchodzących od 2015 roku bez potrzeby instalowania kosztownych elektrofiltrów
 • zwiększenie komfortu cieplnego mieszkańców
 • zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego
 • krótki okres zwrotu z inwestycji

Oferujemy również umowy konserwacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Dla klientów, którzy podpiszą umowę konserwacyjną oferujemy szafy węzłowe oraz sprzedaż sterowników Z-RMT – zastępników Z-Elektronik (obsługa tych samych urządzeń HMI, obudowa o identycznych rozmiarach i otworowaniu śrub montażowych), lecz o znacznie większych możliwościach