preloader

blog-thumb

W dzisiejszych czasach coraz większą część kosztów produkcji energii cieplnej generuje Europejski System Handlu Emisjami. W przypadku niektórych ciepłowni wyjście z tego systemu jest możliwe poprzez zmniejszenie mocy w paliwie poniżej 20MW. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiej operacji jest zapewnienie dotrzymania mocy zamówionej po redukcji mocy obiektu. Na szczęście często zdarza się, że moc zainstalowana jest znacząco przewymiarowana, a przeprowadzone termomodernizacje budynków jeszcze bardziej pogłębiają tę nadwyżkę. Redukcję mocy zainstalowanej można przeprowadzić poprzez wyłączenie kotła (kotłów) z eksploatacji bądź ograniczenie ich mocy. Mając na uwadze łatwość utrzymania ruchu ciepłowni, często rozsądniejszym wydaje się sposób z zachowaniem kotłów w eksploatacji po ograniczeniu ich mocy.

Do ograniczenia mocy kotłów stosowany jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ blokad technologicznych. Oprócz typowych blokad warunkowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, instalowany jest wyłącznik technologiczny pełniący rolę ogranicznika mocy cieplnej kotła. Warunki jakie musi spełniać blokada tego typu opisuje informacja Urzędu Dozoru Technicznego TC nr 1/2019 z dnia 24.05.2019r.

Rys.1 Uproszczony schemat ogranicznika mocy kotła

Uproszczony układ ogranicznika mocy kotła został przedstawiony na rysunku nr 1. Podstawowym elementem blokady jest ciepłomierz złożony z kilku elementów:

  • • TL – przetwornik temperatury wody wlotowej do kotła;
  • • TH – przetwornik temperatury wody wylotowej kotła;
  • • FW – przetwornik przepływu wody przez kocioł;
  • • Przelicznik elektroniczny.

Sygnały z przetworników pomiarowych (zielone linie na rysunku nr 1) trafiają do przelicznika w którym dokonuje się wyznaczenie aktualnej mocy cieplnej kotła. Następnie, sygnał informujący o aktualnej mocy (lub jej przekroczeniu) trafia z przelicznika do sterownika bezpieczeństwa automatyki kotła. Sterownik bezpieczeństwa wyposażony w odpowiednie elementy wykonawcze decyduje o możliwości pracy napędów podmuchu i rusztu (żółte linie na rysunku nr 1). Napędy te są wyłączane w przypadku przekroczenia głównych parametrów pracy kotła (standardowe blokady od ciśnienia, temperatury wody itp.) oraz w sytuacji przekroczenia zaprogramowanego progu mocy cieplnej kotła. Blokada od przekroczenia mocy nie może podlegać jakiejkolwiek dezaktywacji (nawet za pomocą stacyjki z kluczykiem), a nastawa progu blokady nie powinna być programowalna z poziomu dostępu Użytkownika.

Zastosowanie opisanego w niniejszym artykule układu dla jednego lub kilku kotłów zmniejsza moc zainstalowaną obiektu, co może pozwolić na wyjście z systemu ETS.