preloader
  • Przegląd narzędzi systemu SZARP cz. 2 - Ekstraktor

blog-thumb

Chociaż system SZARP sam w sobie zaopatrzony jest w rozbudowane narzędzia do wizualizacji i analizy danych, zapewnia również możliwość wydobycia wartości historycznych i zapisania ich w różnych formatach. Służy do tego program Ekstraktor, dzięki któremu użytkownik może skorzystać z innych aplikacji, jak chociażby arkusz kalkulacyjny.

Rys.1 Główne okno programu

Na graficzny interfejs Ekstraktora składa się kilka głównych elementów. Największy obszar zajmuje lista parametrów do eksportu. Belka ponad nią pozwala na ustalenie przedziału czasowego, a w panelu po prawej stronie zawarte są dodatkowe opcje pracy programu.

Rys.2 Lista wyboru parametrów


Rys.3 Panel wyboru daty

Dodanie parametrów do listy odbywa się poprzez ich wybór z rozwijanego drzewa, posortowanego według dostępnych na maszynie baz i zestawów danych. Dla usprawnienia pracy istnieje możliwość wyszukania parametrów po nazwie. Skomponowaną listę można zapisać do pliku na dysku, aby przyspieszyć wykonywanie takiej samej ekstrakcji w przyszłości.
Zmiana przedziału czasowego sprowadza się do wybrania daty początkowej i końcowej. W tym celu wyświetlane jest okno z intuicyjnym panelem kalendarza i polami pozwalającymi na wprowadzenie konkretnej godziny, minuty i sekundy.

Rys.4 Przykładowe dane do zapisu

Program umożliwia zapis danych w kilku różnych formatach wyjściowych - są to CSV, ODS oraz XML. Jego użytkowanie ułatwiają takie funkcjonalności jak wsparcie dla wydruku listy parametrów oraz prekonfigurowane skróty klawiszowe.

Szczegółowe informacje na temat możliwości programu Ekstraktor dostępne są w oficjalnej dokumentacji.