preloader
  • Przegląd narzędzi systemu SZARP cz. 3 - Filler

blog-thumb

Podczas gdy poprzednio opisywane programy skupiały się na czytaniu danych z bazy, aplikacja Filler umożliwia ich modyfikację. Jest ona wykorzystywana do uzupełniania lub aktualizowania danych z przeszłości zadanymi wartościami.

Rys.1 Główne okno programu

Po uruchomieniu aplikacji wyświetli nam się lista parametrów do zmiany - początkowo pusta - oraz pola i przyciski pozwalające na dodanie do niej nowych pozycji. Z rozwijanej listy możemy wybrać parametr do zmiany, a przyciski wyboru daty początkowej i końcowej spowodują wyświetlenie prostego panelu kalendarza. Następnie wystarczy wprowadzić pożądaną wartość w rubryce obok i wcisnąć przycisk z symbolem plusa.
Modyfikacji przy użyciu Fillera można poddać jedynie te parametry, które zostały odpowiednio otagowane w konfiguracji systemu SZARP. Ten sam parametr można umieścić na liście zmian wielokrotnie, jeżeli przedziały czasowe z różnych wystąpień nie pokrywają się ze sobą.

Rys.2 Drzewo wyboru parametrów


Rys.3 Panel wyboru daty

Nowe wartości zostają zapisane w bazie dopiero w momencie wciśnięcia ikonki zapisu. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się co do planowanych modyfikacji. Niepożądane zmiany przed zapisem można wycofać przy użyciu kontekstowego menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Rys.4 Format zapisu

Filler dostarcza użytkownikowi istotnych funkcjonalności w prostej formie. Oprócz intuicyjnego interfejsu posiada przyjazne w zastosowaniu skróty klawiszowe. Jednocześnie nadpisywanie wartości historycznych jest operacją w pewien sposób inwazyjną, dlatego jej przeprowadzenie wymaga odpowiednich wpisów w konfiguracji systemu.

Szczegółowe informacje na temat możliwości programu Filler dostępne są w oficjalnej dokumentacji.